O nouă lespede funerară de episcop de Transilvania:

Goblin († 1386)

 


 

 

 

     Cercetările de la Alba Iulia, derulate în jurul turnurii de mileniu, au adus acum, prin publicații cele noi, adevărate surprize de interpretare ori noi date punctuale, cu piese foarte prețioase pentru istoria artistică a provinciei transilvane.

     Ne oprim acum doar la una dintre piese care a fost împărtășită în 2010, prin efortul a doi autori maghiari Sárkadi Márton și Lővei Pál[1].

     După cum ni se comunică, fragmentul unui colț de lespede funerară a fost recuperat din cercetarea de parament a fațadei actualului palat arhiepiscopal de la Alba Iulia, în anul 2000. Este doar un fragment relativ mic (62,5 x 61 x 20 cm) de lespede de calcar, cu ambele fețe lucrate. Se vede că cea mai veche parte aparține unei lucrări romane, care a figurat un personaj mai mare, cu plete, lângă un altul miniaturizat. Nu este nici un fel de surpriză acest tratament aplicat spoliilor romane de la Apulum. Numeroase alte pietre au avut o existență dublă, antică și medievală. Pentru fiecare dintre cele două epoci au avut de transmis mesaje importante.

Pe fața care este interesantă se disting un chenar inscripționat și un câmp figurat. Inscripția, unei laturi, folosind minuscula gotică, a fost citită: continet · hec · fo[ssa]. Dintr-o altă latură s-a conservat numai o cruce de tip latin.

     Reprezentarea interioară a conținut odinioară un portret cu mitră – astăzi aproape ilizibil, care era străjuit în stânga imaginii de o cârjă episcopală cu cap spiralat și decorație florală (?) interioară.

     Analiza pertinentă a colegilor maghiari stabilește repertoriul lespezilor funerare care s-au conservat până la noi din singurul centru eparhial catolic intracarpatic. Pentru identificarea proprietarului, punctul de plecare a fost tipul de scriere gotică și perioada sa de utilizare. Apoi, din a doua jumătate a secolului al XIV-lea, se aleg episcopii care par să fi decedat în scaunul de la Mureș. Cu argumente, se face oprire pe episcopul de origine să săsească, cu numele de Goblin (Gobelinus).

     În acest chip, arta funerară locală este fericit completată cu o mărturie rară, de care nu putem decât să ne declarăm fericiți că a fost descoperită, nu arheologic, ci prin recuperarea unor pietre refolosite în pereți mai noi.

 

                                                                                                        Gelu MunteanuAdrian Andrei Rusu    

 

 

 


 

[1] Sarkadi Márton, „s folyzatva magát a régi mûvet”. Tamulmányok a gyulafehérvári székesegyház és püspöki palota történetéről. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2010, p. 184-185.