Repertoriul obiectivelor cu fresce medievale din Transilvania


 

Chiar dacă a mai fost început, nimeni nu l-a terminat;
nimeni nu a avut vreodată ambiția să-l cunoască.
Și totuși, este vorba despre o adevărată comoară artistică.

 1. Abram (jud. Bihor): bis. reformată, picturi din sec.? Incomplet recuperate.
 2. Abrud (jud. Alba): bis. catolică, picturi din sec. al XV-lea. Dispărută?
 3. Aiud (jud. Alba): 1. capela cetății, picturi din sec. al XV-lea? Dispărută total. 2. casa parohială din cetate. Dispărută total.
 4. Alba Iulia (jud. Alba): bis. catolică, picturi de la încep. sec. al XVI-lea.
 5. Alma (jud. Sibiu): bis. reformată, picturi de la sec. al XV-lea.
 6. Armășeni (jud. Harghita): bis. catolică, picturi din sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 7. Ațel (jud. Sibiu): bis. evanghelică, picturi din sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 8. Bazna (jud. Sibiu): bis. evanghelică, picturi din sec.? Incomplet recuperate.
 9. Bădești (jud. Cluj): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 10. Băgaciu (jud. Mureș): bis. reformată, picturi din sec. al XIV-lea.
 11. Bărăbanț (jud. Alba): bis. catolică, picturi din preajma lui 1300. Incomplet recuperate.
 12. Bâra (jud. Mureș): bis. reformată, picturi din sec. XV-XVI.
 13. Benic (jud. Alba): bis. reformată, picturi din sec. al XIV-lea? Incomplet recuperate.
 14. Berea (jud. Satu Mare): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea? Incomplet recuperate.
 15. Beșinău (jud. Covasna): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea.
 16. Biborțeni (jud. Covasna): bis. reformată, picturi din sec. al XIV-lea. Incomplet recuperate.
 17. Biertan (jud. Sibiu): 1. bis. evanghelică, picturi din jurul anului 1522; 2. capela catolicilor, picturi din jurul anului 1497.
 18. Bistrița (jud. Bistrița-Năsăud): bis. ortodoxă, fostă mănăstire catolică, picturi din sec. al XIV-lea. Dispărută?
 19. Boian (jud. Sibiu): bis. evanghelică, picturi din sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 20. Bonțida (jud. Cluj): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea?
 21. Brașov (jud. Brașov): bis. evanghelică, picturi de la sec. al XV-lea.
 22. Brateiu (jud. Sibiu): bis. evanghelică, picturi din jurul anului 1481.
 23. Bucerdea Grânoasă (jud. Alba): bis. reformată, picturi din sec.? Incomplet recuperate.
 24. Buia (jud. Sibiu): capela castelului, picturi din sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 25. Cetatea de Baltă (jud. Alba): bis. reformată, picturi de la încep. sec. al XVI-lea. Incomplet recuperate.
 26. Chesău (jud. Cluj): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea? Incomplet recuperate.
 27. Chiced (jud. Cluj): bis. reformată, picturi din sec.? Incomplet recuperate.
 28. Chichiș (jud. Covasna): bis. unitariană, picturi din sec. XIV-XV? Incomplet recuperate.
 29. Chilieni (jud. Covasna): bis. unitariană, picturi din sec. al XV-lea.
 30. Chimindia (jud. Hunedoara): bis. reformată, picturi din sec. XIV-XVI. Incomplet recuperate.
 31. Cinciș (jud. Hunedoara): bis. ortodoxă, picturi din sec. XIV-XVI. Incomplet recuperate sau distruse.
 32. Cincu Mare (jud. Brașov): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea.
 33. Cioboteni (jud. Harghita): mănăstire, picturi din sec. al XV-lea. Compromis?
 34. Cisnădie (jud. Sibiu): bis. evanghelică, picturi de la sf. sec. al XV-lea.
 35. Cisnădioara (jud. Sibiu): bis. evanghelică, picturi de la încep. sec. al XV-lea. Compromis în totalitate.
 36. Cisnădioara (jud. Sibiu): bis. Sf. Mihail, din cetate, cruci de consacrare și picturi pe arcul de triumf (sec. XIII?).
 37. Cluj-Napoca (jud. Cluj): bis. catolică, picturi din sec. al XV-lea.
 38. Copșa Mare (jud. Sibiu): bis. evanghelică, picturi din sec. al XV-lea? Incomplet recuperate.
 39. Copșa Mică (jud. Sibiu): bis. evanghelică, picturi din sec. al XIII-lea. Incomplet recuperate.
 40. Cozmeni (jud. Harghita): bis. catolică, picturi din sec. al XIV-lea. Incomplet recuperate.
 41. Crăciunel (jud. Harghita): bis. unitariană, picturi din jum. a sec. al XIV-lea.
 42. Cricău (jud. Alba): bis. reformată, picturi din straturi multiple din sec. XIV-XV. Incomplet recuperate.
 43. Cristian (jud. Brașov): bis. evanghelică, picturi din sec.?. Incomplet recuperate.
 44. Cristian (jud. Sibiu): capela cetății, picturi din sec. al XV-lea? Dispărută?
 45. Cristuru Secuiesc (jud. Harghita): bis. unitariană, picturi din sec. al XV-lea.
 46. Crișcior (jud. Hunedoara): bis. ortodoxă, picturi de la încep. sec. al XV-lea.
 47. Curciu (jud. Mureș): bis. evanghelică, picturi din sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 48. Cușmed (jud. Harghita): bis. reformată, picturi din sec. XIV-XV? Incomplet recuperate.
 49. Daia Secuiască (jud. Harghita): bis. reformată, picturi din anii 1501-1516.
 50. Dalnic (jud. Covasna): bis. reformată, picturi de după 1526. Incomplet recuperate.
 51. Dârjiu (jud. Harghita): bis. unitariană, picturi din jurul anului 1419.
 52. Dârlos (jud. Sibiu): bis. evanghelică, picturi interior și exterior de la încep. sec. al XV-lea.
 53. Dej (jud. Cluj): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 54. Delnița (jud. Harghita): bis. catolică, picturi din sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 55. Densuș (jud. Hunedoara): bis. ortodoxă, picturi de la mij. sec. al XV-lea.
 56. Deva (jud. Hunedoara): bis. reformată, picturi de la încep. sec. al XV-lea. Compromis în totalitate.
 57. Dorolț (jud. Cluj): bis. reformată, picturi din sec. al XIV-lea.
 58. Drăușeni (jud. Brașov): bis. evanghelică, picturi de la sf. sec. al XIV-lea.
 59. Dumitreni (jud. Mureș): bis. catolică, picturi din sec. al XV-lea?
 60. Fântânele (jud. Mureș): bis. evanghelică, picturi din sec. al XV-lea? Incomplet recuperate.
 61. Feliceni (jud. Harghita): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea? Incomplet recuperate.
 62. Filia (jud. Harghita): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea. Compromis total.
 63. Fizeșul Gherlei (jud. Cluj): bis. reformată, picturi din a doua jum. a sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 64. Florești (jud. Cluj): bis. catolică, picturi din sec. al XV-lea.
 65. Forțeni (jud. Harghita): bis. reformată, picturi din sec. XV. Incomplet recuperate.
 66. Frumușeni (jud. Arad): bis. mănăstirii benedictine, frescă arheologică din sec. XII-XIII.
 67. Galați (jud. Hunedoara): bis. ortodoxă, picturi din sec. al XV-lea. Elemente arheologice.
 68. Galda de Jos (jud. Alba): bis. ortodoxă, dezafectată, picturi din sec. XV-XVI?
 69. Gârbova de Sus (jud. Alba): bis. ortodoxă, picturi din sec. al XV-lea. Distrusă aproape total.
 70. Gârbova (jud. Alba): bis. evanghelică, în ruină, picturi din sec. al XIV-lea? Dispărută total.
 71. Gârciu (jud. Harghita): bis. catolică, picturi din sec. ? Incomplet recuperate.
 72. Ghelința (jud. Covasna): bis. catolică, picturi din prima jum. a sec. al XIV-lea.
 73. Ghimbav (jud. Brașov): bis. evanghelică, picturi din sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 74. Hălchiu (jud. Brașov): bis. evanghelică, picturi din sec. al XV-lea. Incomplet recuperate?
 75. Hălmagiu (jud. Arad): bis. ortodoxă, picturi de la sec. al XV-lea.
 76. Hărman (jud. Brașov): capela bis. evanghelică, picturi de la sf. sec. al XV-lea.
 77. Hodoș (jud. Bihor): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea.
 78. Homorod (jud. Brașov): bis. evanghelică, picturi din jurul anului 1420.
 79. Hunedoara (jud. Hunedoara): castel, loggia „Matia” mijl. sec. al XV-lea.
 80. Iacobeni (jud. Sibiu): bis. evanghelică, picturi din sec.? Incomplet recuperate.
 81. Iermata Neagră (jud. Arad): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 82. Ighișu Nou (jud. Sibiu): bis. evanghelică, picturi din sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 83. Imper (jud. Harghita): bis. catolică, picturi din sec. al XV-lea? Incomplet recuperate.
 84. Ionești (jud. Harghita): bis. unitariană, picturi din sec. al XVI-lea? Incomplet recuperate.
 85. Lăzarea (jud. Harghita): bis. catolică, picturi din sec.? Incomplet recuperate.
 86. Leordeni (jud. Mureș): bis. reformată, picturi din sec.? Incomplet recuperate.
 87. Leșnic (jud. Hunedoara): bis. ortodoxă, picturi de la încep. sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 88. Luncani (jud. Cluj): bis. reformată, picturi din sec. al XIV-lea. Incomplet recuperate.
 89. Lutița (jud. Harghita): bis. reformată, picturi din sec.? Incomplet recuperate.
 90. Maiad (jud. Mureș): (jud. Mureș): bis. unitariană, picturi din a doua jumătate a sec. XV. Incomplet recuperate.
 91. Mălâncrav (jud. Sibiu): bis. evanghelică, picturi de la începutul sec. al XV-lea.
 92. Mărtiniș (jud. Harghita): bis. unitariană, picturi din sec. al XIV-lea. Complet compromis.
 93. Mediaș (jud. Sibiu): 1. bis. evanghelică, picturi din prima jum. a sec. al XV-lea; 2. capela Sf. Marii, picturi din a doua jum. a sec. al XV-lea.
 94. Mera (jud. Cluj): bis. reformată, picturi de sec. XV?
 95. Mihăileni (jud. Mureș): bis. catolică, picturi din sec. al XV-lea? Incomplet recuperate.
 96. Mintiu Gherlei (jud. Cluj): bis. reformată, picturi din sec. XIV-XV.
 97. Moacșa (jud. Covasna): bis. reformată, picturi din sec. al XIV-lea. Compromis total.
 98. Motiș (jud. Sibiu): bis. evanghelică, picturi din sec.? Incomplet recuperate.
 99. Mugeni (jud. Harghita): bis. reformată, picturi din prima jum. a sec. al XIV-lea și de la mijl. sec. al XIV-lea.
 100. Nemșa (jud. Sibiu): bis. evanghelică, picturi de la încep. sec. al XV-lea.
 101. Netuș (jud. Sibiu): bis. evanghelică, picturi din sec.? Incomplet recuperate.
 102. Nima (jud. Cluj): bis. reformată, picturi din sec. al XIV-lea. Incomplet recuperate.
 103. Nușfalău (jud. Sălaj): bis. reformată, picturi de la sf. sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 104. Oaia (jud. Mureș): bis. reformată, picturi din sec. al XIV-lea. Incomplet recuperate.
 105. Ocland (jud. Harghita): bis. unitariană, picturi din sec.? Incomplet recuperate.
 106. Ocna Sibiului (jud. Sibiu): bis. reformată, picturi de la încep. sec. al XVI-lea. Incomplet recuperate.
 107. Oradea (jud. Bihor): bis. catolică, picturi din sec. XII-XIII și a doua jum. a sec. al XIV-lea. Recuperate arheologic.
 108. Orman (jud. Cluj): bis. reformată, picturi din sec. XV.
 109. Ostrov (jud. Hunedoara): bis. ortodoxă, picturi de la mijlocul sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 110. Otomani (jud. Bihor): bis. reformată, picturi din sec. al XIV-lea. Incomplet recuperate.
 111. Panticeu (jud. Cluj): bis. reformată, picturi din sec. XV.
 112. Pădureni (Secuime, jud. ?): Dispărută complet.
 113. Pălatca (jud. Cluj): bis. reformă, urme de frescă din a doua jumătate a sec. XIV.
 114. Petreni (jud. Harghita): bis. unitariană, picturi din sec.? Incomplet recuperate.
 115. Pianu de Jos (jud. Alba): bis. evanghelică, picturi din sec.? Incomplet recuperate.
 116. Porumbenii Mari (jud. Harghita): bis. reformată, picturi din sec.? Incomplet recuperate.
 117. Prejmer (jud. Brașov): bis. evanghelică, picturi din sec.? Incomplet recuperate.
 118. Racu (jud. Harghita): bis. catolică, picturi de la sf. sec. al XV-lea – încep. sec. XVI. Incomplet recuperate.
 119. Rapoltu Mare (jud. Hunedoara): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea.
 120. Răchitova (jud. Hunedoara): bis. ortodoxă, picturi de la mijloc de sec. al XV-lea. Recuperate arheologic.
 121. Râmeț (jud. Alba): bis. ortodoxă, cu mai multe straturi de pictură, începând din sec. al XIV-lea.
 122. Râșnov (jud. Brașov): bis. evanghelică, picturi din jurul anului 1500. Incomplet recuperate.
 123. Remetea (jud. Bihor): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 124. Richiș (jud. Sibiu): bis. evanghelică, picturi din sec. al XV-lea? Incomplet recuperate.
 125. Ribița (jud. Hunedoara): bis. ortodoxă, picturi de la încep. sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 126. Rugănești (jud. Harghita): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 127. Rupea (jud. Brașov): bis. evanghelică, picturi de la încep. sec. al XVI-lea? Incomplet recuperate.
 128. Saciova (jud. Covasna): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 129. Satu Nou (jud. Brașov): bis. evanghelică, picturi din sec.? Incomplet recuperate.
 130. Sălard (jud. Bihor): bis. reformată, fosta mănăstire franciscană, picturi din sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 131. Sângeorgiu de Pădure (jud. Mureș): bis. reformată, picturi din a doua jum. a sec. al XIV-lea.
 132. Sâncraiu de Mureș (jud. Mureș): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea.
 133. Sânpetru (jud. Brașov): capela bis. evanghelică, picturi de la încep. sec. al XV-lea.
 134. Sânpetru (jud. Hunedoara): bis. ortodoxă, picturi din sec. al XV-lea.
 135. Sântana de Mureș (jud. Mureș): bis. reformată, picturi de la sf. sec. al XIV-lea.
 136. Sântămărie Orlea (jud. Hunedoara): bis. ortodoxă, picturi încep. sec. al XIV-lea și sf. sec. al XV-lea.
 137. Sântana Niraj (jud. Mureș): bis. evanghelică, picturi a doua jumătate a sec. XIV. Incomplet recuperate.
 138. Sântimbru (jud. Alba): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 139. Sântimbru (jud. Harghita): capela Sf. Margareta, datate în sec. XIV
 140. Sânvăsii (jud. Mureș): bis. unitariană, picturi de la sf. sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 141. Sebeș (jud. Alba): 1. bis. evanghelică, picturi din sec. al XV-lea; 2. capela Sf. Iacob. Incomplet recuperate.
 142. Sibiu (jud. Sibiu): bis. evanghelică, picturi de la mijl. sec. al XV-lea.
 143. Sic (jud. Cluj): bis. reformată, picturi de la sf. sec. al XIV-lea. Incomplet recuperate.
 144. Sighetul Marmației (jud. Maramureș): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea. Complet Dispărută.
 145. Sighișoara (jud. Mureș): bis. evanghelică, picturi de la sf. sec. al XV-lea.
 146. Strei (jud. Hunedoara): bis. ortodoxă, picturi sf. sec. al XIV-lea.
 147. Streisângeorgiu (jud. Hunedoara): bis. ortodoxă, picturi cu datări de la încep. sec. al XIV-lea și încep. sec. al XV-lea.
 148. Suatu (jud. Cluj): bis. unitariană, picturi din sec. al XV-lea.
 149. Suseni (jud. Mureș): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea. Compromis total.
 150. Suseni (jud. Hunedoara): mănăstire ortodoxă, picturi de la încep. sec. al XV-lea. Picturi compromis la restaurare.
 151. Șamșud (jud. Sălaj): bis. evanghelică, picturi din sec.? Incomplet recuperate.
 152. Șard (jud. Alba): bis. evanghelică, picturi din sec.? Incomplet recuperate.
 153. Șișterea (jud. Bihor): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 154. Șmig (jud. Sibiu): bis. evanghelică, picturi din sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 155. Șoimoș (jud. Arad): 1. capela cetății, picturi din sec. XIV-XV. Incomplet recuperate; 2. castelul cetății, sec. XVI. Incomplet recuperate.
 156. Șumuleu (jud. Harghita): capelă catolică Sf. Margareta, picturi de la sf. sec. al XIV-lea Incomplet recuperate.
 157. Tămașda (jud. Bihor): bis. catolică, picturi romanic. Compromis în totalitate.
 158. Tărcăița (jud. Bihor): bis. ?, picturi din sec. al XV-lea. Dispărută?
 159. Tătârlaua (jud. Alba): bis. evanghelică, picturi din sec. al XV-lea? Incomplet recuperate.
 160. Târgu Mureș (jud. Mureș): bis. reformată (fosta mănăstire franciscană), navă și capelă, picturi din sec. al XV-lea.
 161. Teaca (jud. Bistrița-Năsăud): fosta bis. evanghelică, actualmente ortodoxă, picturi de la sf. sec. al XIV-lea.
 162. Teiuș (jud. Alba): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 163. Teremia Mare (jud. Timiș): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea? Total compromis.
 164. Tileagd (jud. Bihor): bis. reformată, picturi de la sf. sec. al XV-lea.
 165. Tomești (jud. Harghita): urme de frescă arheologică, din ruina fostei bis. cu hramul Sf. Toma, datate în sec. XV.
 166. Turda (jud. Cluj): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea? Incomplet recuperate.
 167. Ulieș (jud. Harghita): bis. catolică dispărută, sec. XIV-XVI? Mărturii arheologice.
 168. Unirea (jud. Alba): bis. reformată, picturi din sec. al XV-lea? Incomplet recuperate.
 169. Valea Crișului (jud. Covasna): bis. catolică, picturi de la sf. sec. al XIV-lea.
 170. Valea Lungă (jud.): bis. ?, picturi de la sec. al XV-lea.
 171. Văleni (jud. Cluj): bis. reformată, picturi din sec.? Incomplet recuperate.
 172. Văleni de Mureș (jud. Mureș): bis. reformată, picturi din sec. XIV-XV. Incomplet recuperate.
 173. Vânători (jud. Arad): bis. evanghelică, picturi din sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 174. Vințu de Jos (jud. Alba): bis. reformată, picturi din sec.? Incomplet recuperate.
 175. Viștea (jud. Cluj): bis. reformată, picturi de la sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 176. Vlaha (jud. Cluj): bis. catolică, picturi de la sec. al XV-lea. Incomplet recuperate.
 177. Vurpăr (jud. Alba): bis. evanghelică, picturi din sec.? Distrusă complet.
 178. Zerind (jud. Arad): bis. reformată, picturi din sec.? Incomplet recuperate.
 179. Zlatna (jud. Alba): bis. ortodoxă, picturi din sec. XIV-XV. Incomplet recuperate.

 

Medievistica și colaboratorii ei


Inaugurarea acestei pagini echivalează cu o invitație pentru a încerca colecționarea unor date noi, aici nesemnalate ori pentru începutul unei bibliografii asupra temei. Completările sunt așteptate pe Forum/Pictura. Pe măsura receptării lor, vor fi transferate în pagina principală.