Răspunsul Ministerului Culturii și Cultelor

la scrisoarea adresată de către cercet. dr. Adrian Andrei Rusu și prof. dr. Nicolae Sabău

 


 

     La Scrisoarea deschisă adresată de către cercet. pr. dr. Adrian Andrei Rusu și prof. univ. dr. Nicolae Sabău, d-l secretar general Virgil Nițulescu a formulat următorul răspuns:

 

 

                        Created by DPE, Copyright IRIS 2005


 

 

 

 

 

 

 

Domnilor

Cercet. dr. Adrian Andrei RUSU

Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române

Prof. dr. Nicolae SABĂU

Șef al Catedrei de Istoria Artei a Facultății de Istorie a Universității "Babeș-Bolyai" Cluj Napoca


 

Ca urmare a scrisorii deschise pe care ați adresat-o domnului Ministru al Culturii și Cultelor, vă comunicăm următoarele:

Ministerul Culturii și Cultelor nu dorește să intre în capcana unei polemici sterile privind acuzele tendențioase sau insinuările pe care le faceți la adresa Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice - CNMI, în general, sau la adresa unor membri ai CNMI, ai Secțiunilor sale de Specialitate sau ai Comisiilor Zonale, în special, fără să vă asumați răspunderea numirii acestor persoane sau semnalării concrete a eventuale lor situații ilegale și lăsând loc interpretărilor ..

Procesul de reorganizare a CNMI a Secțiunilor sale de Specialitate și a Comisiilor sale Zonale - proces la care vă referiți numindu-I în mod peiorativ "reforma" CNMI - s-a desfășurat în conformitate cu prevederile art. 30, 31, 32 și 34 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată.

Componența CNMI, a Secțiunilor sale de Specialitate și a Comisiilor sale Zonale s-a stabilit după consultarea Academiei Române, a Ministerului Transporturilor Construcțiilor și Turismului, a Ministerului Educației și Cercetării, a organizațiilor nonguvernamentale cu activitate în domeniul monumentelor istorice precum și a tuturor Direcților Județene pentru Cultură Culte și Patrimoniu Cultural Național.

Arhitecții șefi ai județelor au fost cooptați ca membri în Comisiile Zonale ca urmare a propunerii Comisiei pentru Cultură și Mass Media a Senatului României, fapt introdus În art. 34 alin. 4 din Legea 422/2001 republicată. Drept urmare numărul de membri specialiști din domeniul protejării monumentelor istorice din cadrul fiecărei Comisii Zonale a scăzut de la 9 la 4 sau 6, În funcție de numărul de județe din teritoriul de competență al fiecărei Comisii. Având În vedere natura documentațiilor care sunt analizate de Comisiile Zonale (proiectele de arhitectură au o pondere de 90%), au fost preferați În primul rând membri arhitecți, Încercându-se pe cât posibil introducerea unui inginer și a unui arheolog În fiecare comisie. Totodată s-a lăsat deschisă posibilitatea invitării, În funcție de subiectele discutate, a unor experți din alte specialități cum sunt istorici de artă, ingineri de instalații, restauratori de piatră, pictură, lemn etc.

Am Înțeles să dăm aceste lămuriri cu toate că ele sunt accesibile, fiind cuprinse În legislația În vigoare, oricărei persoane interesate, cu atât mai mult unor persoane ca dumneavoastră care activați în domeniu, fiind în același timp foști membri ai CNMI sau ai structurilor sale.

Desigur, orice sistem este perfectibil și Ministerul Culturii și Cultelor va lua în considerare, în condițiile Legii, propunerile constructive de îmbunătățire a componenței Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, precum și a Regulamentului său de funcționare, propuneri venite din partea unor persoane sau instituții competente, responsabile și integre care Înțeleg să acționeze obiectiv și nu conform intereselor sau nemulțumirilor personale.

 Ministerul Culturii și Cultelor este conștient de dificultatea și importanța misiunii sale în protejarea monumentelor istorice, domeniu sensibil a cărui gestionare poate fi, fără Îndoială, Îmbunătățită. Pe lângă resursele proprii, din păcate Iimitate, Ministerul Culturii și Cultelor contează, În conformitate cu prevederile art. 33 din Legea 422/2001 republicată, pe sprijinul profesionist al CNMI. De asemenea am dori să putem conta pe sprijinul persoanelor din domeniu care au activat în cadrul CNMI, sau activează în afara ei. Astfel de relații de colaborare sunt de natură să servească misiunii comune pe care o avem în domeniul protejării patrimoniului cultural național, misiune pe care Ministerul Culturii și Cultelor o consideră nobilă și înțelege să o ia în serios.

Created by DPE, Copyright IRIS 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

În urma acestui demers, întrebăm următoarele lucruri lăsate nelămurite sau ocolite:

 

1.      Ce rosturi dețin Ministerele Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Ministerul Educației și Cercetării în politicile privind ocrotirea Monumentelor Istorice?

2.      Care sunt „organizațiile nonguvernamentale cu activitate în domeniul monumentelor istorice” care au fost consultate în legătură cu procesul de reorganizare a CNMI?

3.      Dacă au fost, cu adevărat consultate, Academia Română și Ministerul Educației și Cercetării, cum se face ca tocmai doi iluștrii reprezentanți ai acestor două instituții, sunt semnatarii unei scrisori deschise care încriminează practici non-ortodoxe în „procesul de reorganizare”?

4.      Vă rugăm să ne confirmați că următorii membrii ai comisiilor: Szabó Bálint, Virgil Polizu, Daniela Marcu-Istrate (la care îi putem adăuga încă pe mulți alții, spre atenția MCC – în fond ar trebui să vedem o listă cu nume în dreptul cărora să putem citi pe cei puțini care, într-adevăr sunt în ordine), nu sunt în situația contradictorie și de conflict de interese, ca deținători de firme specializate în restaurările de monumente istorice și ca membrii ai CNMI?

5.      De ce anume, în România, un sistem trebuie să fie făcut „perfectibil” și nu inspirat de modelele europene invocate de către petiționari?

6.      Este adevărat că pentru MCC, „monumentul istoric” este o chestiune de arhitectură simplă în proporție de 90 %?

7.      Am dori să ni se definească și noțiunea de „arheolog competent în domeniul monumentelor istorice”, delimitându-se de „arheologul patrimoniului antic și dispărut”.

 

 

Medievistica.ro