Heraldica transilvană a lui Ioan de Hunedoara

 

 

 


 

 

 

 

Tratatul cel nou al Istoriei Românilor nu ezită să sugereze rudenia dintre corbul heraldic hunedorean și acvila munteană[1]. Problema nu este nouă. O vedem însă stimulată și reluată în anii din urmă. Este vorba despre un material semnat de către Tudor-Radu Tiron și publicat într-o revistă de prestigiu[2].

Povestea pornește de la prezența stemei Hunedoreștilor în biserica parohială a Brașovului (foto 1), continuă apoi cu eroare de calibru, adică prin socotirea ei „în chip de înaltă favoare pentru cetatea căreia îi acordase și alte privilegii”[3]. Explicația este însă de o simplitate dezarmantă. Toți regii maghiari erau patronii bisericilor parohiale ori mănăstirilor din spațiul orașelor libere regești. Comunitatea urbană era în poziția de subpatron față de aceleași lăcașuri. Deci nu era vorba despre nici un fel de favoare, ci de o banalitate pe care ar trebui să o regăsim de fiecare dată când, pe vremea vreunui cârmuitor, bisericile în cauză, ale orașelor regale adică, își reînnoiau ornatele. Ne grăbim să arătăm că nu este foarte sigur dacă nu cumva relieful de la Brașov aparține doar regelui hunedorean, nu predecesorului său patern, rămas doar în postura de înalt funcționar.

Mai departe, trebuie să oprim toate celelalte speculații care încearcă să vadă la Brașov o acvilă, nu un corb. Este evident că localnicii trebuiau să afișeze însemnele celui care îi patrona, nu ai vreunui misterios alt personaj; nici vorbă să-și fi permis inovarea (subtilă, ascunsă) sau pervertirea simbolurilor. Că figurația plastică a ieșit „insolit” se datorează numai și numai concepției artistului executant, la care s-ar putea încă adăuga peliculele de culoare care au estompat acuratețea modelajului suport.

Degradarea unei acvile (a lui Ioan de Hunedoara), în corb (la Matia Corvin) este principala idee a conținutului materialului de la care am pornit. Deci, urmărind logica heraldistului, ar trebui să credem c㠄perfizi heraldiști” de curte l-au privat de mândrul rege umanist de un însemn mai demn și mai nobil, pentru a continua să se afișeze cu o rudă a ciorii… Tot ceea ce urmează este o lungă, încâlcită, anistorică și inutilă digresiune spre regăsirea unor pseudo-filiații heraldice, sufocată de note care sunt menite să inducă o lectură largă, presărată foarte ostentativ de note și comentată în manieră personală.

Descrierea amănunțită a presupusei steme primare a lui Ioan de Hunedoara nu este, nici ea, întru-totul sigură; îndeosebi în ceea ce privește cromatica. Blazonul cu corb purtător de inel, folosit doar din timpurile în care a fost voievod și guvernator, îl cunoaștem numai din variante monetare și sculpturale (sigilografice și lapice), care, niciuna, nu deține cromatică originară (culoare vopsită pe un suport neutru). Culorile inițiale nu au ajuns până la noi din surse de epocă. Doar leul rampant roșu (în general, boem, cu coadă dublă, împletită cu interspații libere), oferind o coroană de aur, este verificabil prin intermediul scrisorii de acordare de blazon, a lui Ladislau al V-lea Postumul, de Habsburg, din anul 1453[4] (foto 2).

Pe lângă coloristica incertă, corbul nu a fost, se pare, „țintuit” într-o poziție hieratică. Mărturiile cetății de la Hunedoara sau ale mănăstirii franciscane de la Teiuș sunt frapant de elocvente în legătură cu folosirea concomitentă a unor corbi diferiți. Alături mai există câteva mărturii de care vom ține seama. În principal, pasărea apare în semiprofil, cu (consolă la capela castelului Hunedoara - foto 3, casa scării palatului – foto 4, cheie de boltă în sacristia fostei mănăstiri franciscane de la Teiuș – foto 5, cheie de boltă la biserica parohială de la Vingard – foto 6) sau fără aripi deschise (sigiliul personal din anul 1449 – foto 7, consolă la capela castelului Hunedoara – foto 8, cheie de boltă sub tribuna capelei – foto 9, cheie de boltă de la tavanul tribunei capelei – foto 10, timpanul de la intrarea aceleiași – foto 11, cahlă de la Baia – foto 12, monede – foto 14), dar și a variantei frontale, unde a fost mereu cu aripile deschise (loggia zisă Matia Corvin, portalul bisericii mănăstirii franciscane de la Teiuș – foto 13).

Nu am îndrăzni să afirmăm, de pildă, cu înfățișările simple, din profil, ar fi fost mai frecvente în perioada mai timpurie. La urma-urmei, singura constată heraldică este capul cu cioc coroiat și inel. Mai departe, a fost o mare libertate de fabricare, cea care este de natură să stoarcă astăzi motivații dintre cele mai neverosimile.

Nici aserțiunea „voievozii Transilvaniei își combinau câteodată armele proprii, dar în legătură cu exercitarea funcțiunii lor, cu părți ale blazonului regal”[5] nu este corectă. Exemplificarea, unică, este făcută nefericit tocmai cu emisiunile monetare ale lui Ioan de Hunedoara. Dar acela deținea atunci calitatea de guvernator al regatului, dobândind, prin hotărâri speciale ale dietei, o parte din prerogativele regale, implicit armoariile statului; ceea ce nu era/a fost cazul altor voievozi.

Autorului nu i-a fost deloc suficientă cantonarea în domeniul heraldicii speculative, ci s-a angajat în digresiuni dintre cele mai personale, asupra cărora nu facem efortul să ne oprim. Nu din alt motiv, ci pentru că ar însemna să fim prea didactici, iar tematica prin care încearcă să se ilustrează colegul nostru este doar heraldica. Problematica celei transilvane și maghiare în general, îi este doar acum în proces de învățare. Dar, pentru a persevera cu șansa rezistenței concluziilor sale, fondul istoric care emite simbolurile analizate ar merita mult mai bine știut.

Ne-am îngăduit să facem și o mică colecție de reprezentări heraldice, aparținătoare lui Ioan de Hunedoara, nu și ale regelui Matia, pentru a lăsa altor heraldiști judecata mai competentă și elastică a materiei prime cu care se ocupă. În unele cazuri departajarea cronologică este aproape imposibilă. În cetatea și castelul de la Hunedoara, etapele de construcție s-au succedat fără întrerupere. După opinia noastră, lipsește aici doar heraldica pictată a loggiei zisă a lui Matia, de la numitul castel. Ea a fost reprodusă înainte de primul război mondial[6] și, între timp, a devenit aproape ilizibilă. În privință ei, elementul de noutate interpretativă este oferit de către Radu Lupescu care, în teza sa de doctorat, ocupată cu evoluția medievală a numitului castel, a făcut demonstrația că ea a fost comandată deja de către Ioan de Hunedoara[7]. La același dosar heraldic, mai adăugăm încă reperele furnizate de către monedele interregnum-ului     (foto 14) și blazonul regal din anul 1453 (foto 2).

Fără asemenea date, este cu totul inutil să forțăm istoriografia heraldicii medievale din România.

 

Adrian Andrei Rusu


 

[1] Istoria Românilor. IV. De la universalitatea creștină către Europa „patriilor”. București, 2001, p. 339.

[2] O veche stemă a Transilvaniei și legăturile acesteia cu heraldica familiei de Hunedoara, în SMIM, 21, 2003, p. 223-256.

[3] Ibidem.

[4] Ibidem, p. 225. Autorul nostru nu cunoaște nici originalul acelui document, nici locul unde a fost el publicat.

[5] Ibidem, p. 228, nota 28.

[6] Möller I., A vajdahunyadi vár építési korai. Budapest, 1913. Galeria heraldică, copiată în acuarelă, la tab. VIII (foarte micșorată, orig. în Arh. Monumentelor Istorice, Budapesta); imagine foto, parțială, la tab. VII/2.

[7] Cum această idee nu ne aparține, lăsăm dezvoltarea sa pe seama autorului invocat.

 


 

Din nou despre heraldica lui Ioan/Iancu de Hunedoara

 

DREPT LA REPLICĂ

 

 


Cercetătorul Adrian Andrei Rusu semnează un material legat de stemele lui Iancu de Hunedoara[1], într-o pagină de Internet dedicată studiilor medievale românești[2].

M-am bucurat în momentul în care am citit titlul acestui material; mă așteptam să găsesc aici noi idei legate de un subiect pe care îl abordasem eu însumi, în articolul O veche stemă a Transilvaniei și legăturile acesteia cu heraldica familiei de Hunedoara (în SMIM, XXI, 2003, p. 223-256)[3]. Am constatat, pe măsură ce parcurgeam rândurile acestui autor, că aveam de-a face cu – un fel de – recenzie a articolului meu, o recenzie completată cu „o mică colecție de reprezentări heraldice” (destinată specialiștilor ce vor urma, care vor avea o „judecată mai competentă și elastic㔠asupra problematicii în cauză).

Trebuie să precizez, de la bun început, că am rămas neplăcut surprins de virulența și de lipsa de considerație care se desprind la o simplă lectură a textului. În treacăt fie spus, nu am înțeles în ce fel materialul d-lui Rusu a respectat câteva condiții – precum cele pe care responsabilii paginii „Medievistica” le-au menționat în Regulamentul secțiunii „Medievistica Forum” (în care autorii erau invitați – între altele – să nu atace persoane și să păstreze un limbaj caracterizat prin eleganță).

Primul meu gând a fost de a nu răspunde acestui material, având în vedere stilul deloc îndatoritor în care a fost scris. Am considerat însă, după o anumită perioadă de cugetare, că vizitatorii paginii „Medievistica” trebuie să cunoască și replica mea, în spiritul dictonului latin audiatur et altera pars.

*

Mă înclin în fața exercitării dreptului la opinie de către dl. Rusu. Aceasta chiar dac㠖 așa cum se întâmplă adesea – la critique est aisée mais l’art est difficile... Întrucât materialul domniei sale constituie o analiză critică a articolului meu, profit de ocazie pentru a începe cu o precizare... autocritică. Fără îndoială că, dacă l-aș fi scris astăzi, articolul meu ar fi avut o înfățișare diferită. Aș fi arătat o cu totul altă atenție „echilibrului” dintre text și note, pentru a nu lăsa impresia că mă îndepărtez prea mult de fondul problemei. Nu am nicio reținere în a justifica anumite probleme de formă pe seama perioadei în care am definitivat articolul, perioadă care coincide cu ultimii ani ai facultății (articolul a fost publicat în 2003, fiind însă scris cu un an sau doi mai devreme, pe baza unei comunicări prezentată în 2000, într-o ședință a Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române).

Numărul mare de note cu care textul a fost „sufocat” și „presărat foarte ostentativ” se datorează complexității deosebite a problematicii abordate: stema Transilvaniei (acvila comitatelor), respectiv corbul cu inel în cioc în epoca lui Iancu de Hunedoara și a regelui Matia (mai trebuie demonstrat, de exemplu, că această din urmă pasăre heraldică nu a avut o existență legată exclusiv de castelul de la Hunedoara?!). Ideile expuse, însoțite de cuvenitele trimiteri bibliografice, precum și de comentariile – după expresia d-lui Rusu – „în manieră personal㔠(cum altfel?!), au dus la supradimensionarea aparatului critic. Întăresc faptul că menționarea unui important număr de izvoare (sigilii, monede, steaguri, miniaturi etc.) ține de esența cercetării heraldice, mai ales în condițiile în care autorul – în cazul de față: subsemnatul – dorește să argumenteze fiecare idee. Aduc în sprijinul afirmației mele un citat din opera eminentului heraldist contemporan Michel Pastoureau (formulat în privința studiilor de heraldică medievală): „...pour être vraiment significatives, les conclusions apportées (...) ne devront pas être considérées isolément, mais rapprochées de celles obtenues pour d’autres domaines de l’art, de la culture, et de la vie au Moyen Âge (s. n.) (...) ou bien, sur un plan plus général, de celles fournies par l’étude de l’emblématique préhéraldique ou des armoiries de l’époque moderne, voire des systèmes insignologiques non européens”[4]. Prin urmare, cercetătorul trebuie să privească dincolo de „limitele” stemei de care se ocupă, deoarece înțelesul acesteia poate să iasă la iveală prin coroborarea celor mai diverse surse.

 

Dar să trec la critica propriu-zisă. Analiza d-lui Rusu pornește de la invocarea „rudeniei dintre corbul heraldic hunedorean și acvila munteană”, idee menționată în tratatul cel nou al Istoriei Românilor[5] (care ar fi stat la baza contribuției mele mai sus citate)[6]. Precizez că nu a existat nicio „legătură de cauzalitate” între mențiunea din tratatul de Istoria Românilor și lucrarea mea, în sensul că nu am avut în vedere acest detaliu în momentul redactării articolului meu. În plus, de vreme ce dl. Rusu și-a pornit analiza tocmai de la legătura cu „acvila muntean㔠(s. n.), ar fi fost de așteptat ca materialul domniei sale să se pronunțe, în concret pe baza textului meu, asupra raporturilor corbului Hunedoreștilor cu heraldica domnească din Țara Româneasc㠖 ceea ce nu era cazul[7]. Adaug și că, în ceea ce privește „principala idee” a studiului meu, dl. Rusu a reținut că este vorba despre „degradarea unei acvile (s. n.) (a lui Ioan de Hunedoara), în corb (la Matia Corvin)”. Nu am afirmat însă nicăieri că Iancu de Hunedoara a purtat în stemă o acvilă, ci am arătat că pasărea din stema sa – corbul – a fost etalat „în poziția clasică a acvilei heraldice”[8] (s. n.). Voi reveni, în cele ce urmează, asupra deosebirilor dintre acvilă și corb (din perspectiva artei heraldice), precum și în privința felului în care mi-a fost înțeles mesajul.

Dl. Rusu continuă prin a invoca o „eroare de calibru”, anume faptul c㠄prezența stemei Hunedoreștilor în biserica parohială a Brașovului” apare „în chip de înaltă favoare pentru cetatea căreia îi acordase și alte privilegii” (acest din urmă citat provine din textul meu). Trebuie spus că însemnul la care făceam referire în acest fragment nu era stema care a stat la baza studiului meu (= cea de pe un pilon al navei centrale a Bisericii Negre), ci era stema regelui Matia, inclusă în compoziția ce o reprezenta pe Fecioara cu Pruncul între Sf. Ecaterina și Sf. Barbara (lucrare pictată în frescă pe portalul sud-estic al bisericii)[9]. În ceea ce privește „banalitatea” reproducerii stemelor regilor maghiari pe edificiile religioase patronate de aceștia, trebuie să fac următoarele precizări:

a)                 Atunci când am menționat stema regelui Matia, am avut în vedere folosirea stemelor ca elemente decorative de ordin monumental (cred că nu greșesc dacă folosesc formula heraldică monumentală); dau ca exemplu, în acest sens, compozițiile heraldice de o anumită amploare, precum stemele de deasupra intrării principale în biserica Sf. Mihail din Cluj[10], ori stema de deasupra intrării principale în biserica de la Biertan[11]. În același timp, nu pot să nu observ că stemele regilor maghiari lipsesc de pe alte monumente importante de arhitectură religioasă din secolele XIV-XVI (precum biserica de la Sibiu). Or, în aceste condiții, deși „ar trebui să regăsim” aceste steme destul de frecvent – după cum arată însuși dl. Rusu – cred că lucrurile se cuvin nuanțate, admițându-se că prezența unei steme regale, într-o compoziție de o anumită amploare (n. b.) (compoziție pictat㠖 ca la Brașov, sau sculptat㠖 ca la Cluj), constituie cazuri de excepție în arta medievală din Transilvania.

b)                 Revenind la „eroarea de calibru” ce mi s-a atribuit, trebuie să precizez că fragmentul „în chip de înaltă favoare pentru cetatea căreia îi acordase și alte privilegii” reprezintă concluzia pe care am formulat-o pe marginea textului unui alt autor. Astfel, referindu-se la stema de pe pilonul navei centrale a Bisericii Negre (despre care credea că i se datorează regelui Matia), cercetătorul Victor Adrian afirmase că aceasta ar fi fost „...așezată în biserică în amintirea faptului (s. n.) că, la sfatul bătrânului pleban Reudel, brașovenii (...) se hotărâseră să treacă de partea regelui”[12]. Chiar dacă în studiul meu am arătat că stema în cauză nu se datora niciunuia dintre cei doi Hunedorești, am reținut precizarea lui Victor Adrian în privința stemei regelui Matia (de pe compoziția cu Fecioara între Sf. Ecaterina și Sf. Barbara). Or, mi se pare firesc ca o stemă regală, așezată în amintirea unui fapt memorabil, să fie considerată drept un semn de înaltă favoare din partea unui monarh.

 „Ne grăbim să arătăm că nu este foarte sigur dacă nu cumva relieful de la Brașov aparține doar regelui hunedorean, nu predecesorului său patern, rămas doar în postura de înalt funcționar” – este o afirmație al cărui înțeles îmi scapă, deși am citit-o de mai multe ori... Dar să trec mai departe. Dl. Rusu rămâne ferm convins că stema sculptată de la Brașov se datorează unuia dintre cei doi Hunedorești. Adoptând ab initio această premisă, domnia sa respinge orice opinie potrivit căreia acolo s-ar afla reprezentat altceva decât corbul cu inel în cioc al familiei de Hunedoara. Înclinându-mă în fața convingerii domniei sale, nu pot decât să trimit la argumentele pe care le-am adus deja în sprijinul acestei „speculații”. Am arătat că pasărea reprezentată acolo nu este un corb[13], că lipsesc detaliile curente ale armelor Hunedoreștilor (inel, stea și lună)[14], am arătat că stema nu poartă cimierul acestei familii (nici cel ante- nici cel post-1453)[15], am arătat că forma scutului și a lambrechinilor nu se potrivește – din punct de vedere stilistic – cu ceea ce se afla în uz în arta heraldică din vremea lui Iancu de Hunedoara și a regelui Matia[16] etc. Așadar, în lumina acestor argumente (pe care le-am expus prin comparația cu alte steme ale Hunedoreștilor), stema de la Brașov nu i-a aparținut niciunuia dintre cei doi, Iancu sau Matia. Nu pot decât să regret că afirmațiile mele, sprijinite pe un bogat aparat critic, nu au fost suficient de convingătoare...

Urmând cursul textului semnat de dl. Rusu, trebuie să menționez că formula „perfizi heraldiști”, pe care distinsul cercetător ardelean mi-o atribuie (de vreme ce o așează între ghilimele), nu se regăsește nicăieri în cuprinsul articolului meu. În privința restului afirmației d-lui Rusu[17], precizez că am dorit mai întâi să formulez o observație, iar mai apoi am încercat să găsesc o explicație. Observația pornea de la constatarea că simbolul corbului din stemele regelui Matia nu era reprezentat cu aripile desfăcute, ci doar cu aripile strânse, iar explicația pe care am avansat-o pornea de la „naturalismul” figurilor heraldice, trăsătură care se desprinde și din alte compoziții armoriale din timpul domniei regelui Matia (pe fundalul artei renascentiste de la curtea acestuia)[18]. Mergând mai departe, prin antiteză față de majoritatea stemelor rămase de la regele Matia, am constatat că, în majoritatea stemelor lui Iancu de Hunedoara, corbul are aripile desfăcute; de aici și formularea mai multor observații[19], în privința aspectului inițial al acestui corb, precum și în privința modificării sale (o dată cu heraldica regelui Matia). Am remarcat – ba chiar am subliniat, în unele cazuri[20] – caracteristicile „acviline” ale corbului lui Iancu de Hunedoara. Este o constatare de care nu mă dezic, mai cu seamă că, de la publicarea acestui articol, am mai găsit și alte argumente în sprijinul teoriei mele[21].

În ceea ce privește afirmația d-lui Rusu „Descrierea amănunțită a presupusei steme primare a lui Ioan de Hunedoara nu este, nici ea, întru-totul sigură; îndeosebi în ceea ce privește cromatica” (s. n.), menționez că ar fi fost, într-adevăr, de un incontestabil folos ca surse de epocă să indice în mod expres culorile acestei steme (este vorba de armele ante-1453). Precizez că, în privința cromaticii, am preluat formula acceptată și de alți autori[22]. Trebuie să menționez și că, din stema acordată lui Iancu de Hunedoara în 1453, reiese nu numai culoarea leului roșu al Boemiei (după cum arată chiar dl. Rusu), ci și cromatica armelor inițiale ale lui Iancu (după cum arată chiar reprezentarea heraldică pe care dl. Rusu o adaugă în completarea ideii sale – foto 2). În plus, confirmări indirecte vin să întărească ipoteza că armele ante-1453 ale lui Iancu aveau – cu cea mai mare probabilitate – aspectul cromatic pe care l-am indicat[23].

Dl. Rusu continuă prin a susține că reprezentările heraldice de la castelul din Hunedoara și de la mănăstirea franciscană din Teiuș „sunt frapant de elocvente în legătură cu folosirea concomitentă a unor corbi diferiți”. Fotografiile anexate trec în revistă toate variantele sub care apare corbul, dl. Rusu punând accent tocmai pe reprezentările în care acesta este figurat în profil. Domnia sa dorește, desigur, să contrazică ipoteza mea, potrivit căreia corbul lui Iancu de Hunedoara a fost reprezentat după modelul acvilei (adică cu aripile desfăcute). Dar pentru că am ajuns la acest punct, trebuie să semnalez mai multe contradicții în critica pe care mi-o aduce dl. Rusu:

a)                 Afirmând că multitudinea variantelor demonstrează o „mare libertate de fabricare” (de unde și concluzia c㠄singura constată (sic) heraldică este capul cu cioc coroiat și inel”), dl. Rusu afirmă un punct de vedere total opus celui exprimat în prima parte a materialului său. În cazul stemei din Biserica Neagră de la Brașov, meșterii nu puteau aduce nicio modificare armelor patronului[24]; în schimb, în cazul stemelor de la Hunedoara și Teiuș a existat cu mult mai multă permisivitate... Așadar, munca meșterilor pietrari era dominată, în unele cazuri, de cea mai mare strictețe, iar în alte cazuri de o deplină permisivitate?!

b)                 În privința aserțiunii „Nu am îndrăzni să afirmăm, de pildă, cu (sic) înfățișările simple, din profil, ar fi fost mai frecvente în perioada mai timpurie” (s. n.), trebuie să precizez că nu înțeleg la ce face referire dl. Rusu. Dacă domnia sa a avut în vedere textul meu, atunci trebuie să subliniez că nu am afirmat nicăieri așa ceva. Dimpotrivă, am observat faptul că reprezentările „simple, din profil” ale corbului sunt caracteristice perioadei mai târzii a heraldicii familiei de Hunedoara (adică pe stemele din vremea regelui Matia)[25].

c)                 Dl. Rusu aduce în sprijinul afirmațiilor sale „o mică colecție de reprezentări heraldice, aparținătoare lui Ioan de Hunedoara, nu și ale regelui Matia” (s. n.). Între aceste reprezentări se află și o cahlă descoperită la Baia (foto 12). Invocarea acestei piese mă surprinde, deoarece literatura de specialitate a încadrat întregul material arheologic descoperit în acel complex (locuința LIV de la Baia) în intervalul 1467-1476, iar cahlele cu corbul au fost datate „în jurul anului 1467”[26]. Într-un studiu relativ recent, însuși dl. Rusu a remarcat că piesele în cauză dateaz㠄...tocmai din vremea în care conflictul dintre Matia și Ștefan era pe rol ori pe cale de a se stinge (1467-1476)” (s. n.)[27]. Nu înțeleg care au fost argumentele ce l-au determinat pe dl. Rusu să asocieze stema de pe această cahlă numai cu Iancu de Hunedoara, excluzând din discuție, ab initio, heraldica regelui Matia. Menționez că pe cahlele de la Baia se află reprezentările separate ale corbului și leului cu coroană[28], aceleași figuri, apărând – tot separate – în alte compoziții heraldice din timpul regelui Matia[29]; prin urmare, figurile de pe aceste cahle pot să aibă la bază nu numai stema (post 1453) a lui Iancu de Hunedoara, ci și stemele regelui Matia.

d)                 Tot aici, dl. Rusu menționeaz㠖 și anexeaz㠖 imaginea stemei de pe portalul bisericii mănăstirii franciscane de la Teiuș (foto 13). Trebuie să remarc faptul că domnia sa a prezentat ca sigură concluzia că acolo s-ar afla un corb, deși într-o ocazie anterioară a dat dovadă de mai multă rezervă, menționând „...o pasăre cu aripile desfăcute (corb doar pentru că știm exact cui i-a aparținut)” (s. n.)[30]. Supoziția de ieri a devenit astăzi o certitudine!

În continuare, dl. Rusu contrazice fragmentul în care arătam că voievozii Transilvaniei își combinau uneori armele proprii cu părți ale stemei regale maghiare, în legătură cu exercitarea funcției lor[31]. Domnia sa menționează, în această privință, c㠄Exemplificarea, unică (s. n.), este făcută nefericit tocmai cu emisiunile monetare ale lui Ioan de Hunedoara. Dar acela deținea atunci calitatea de guvernator al regatului, dobândind (s. n.), prin hotărâri speciale ale dietei, o parte din prerogativele regale, implicit armoariile statului (s. n.); ceea ce nu era/a fost cazul altor voievozi”. În primul rând, exemplificarea pe care am oferit-o la nota 28 – de care este vorba aici – nu era nici pe departe unică, după cum greșit afirmă dl. Rusu. Trimiteam, în aceeași notă, la un studiu al cercetătorului Sigismund Jakó (din care voi reda, în subsolul paginii, fragmentul în cauză, pentru a lăsa cititorilor posibilitatea de a se convinge dac㠄alți voievozi” au făcut sau nu uz de practica combinării armelor proprii cu părți ale stemei regale maghiare)[32]. În altă ordine de idei, aceasta nu înseamnă că Iancu de Hunedoara a „dobândit” – fie și implicit! – „armoariile statului”, după cum greșit afirmă din nou dl. Rusu. Într-adevăr, monedele mai sus amintite poartă un scut care reunește fasciile și crucea dublă cu corbul, dar folosința acestor elemente din stema regatului maghiar se va opri aici; nicio „urm㔠nu va rămâne – de exemplu – în sigilografie. În acest sens, amintesc un document din 1447 (emis de Iancu în calitate de guvernator al regatului), document de care sunt atârnate mai multe peceți, între care una a regatului Ungariei, respectiv una a guvernatorului, cele două însemne fiind absolut distincte[33]. Așadar, în ce fel oare a dobândit Iancu de Hunedoara „armoariile statului”, dacă izvoarele sigilografice – izvoare ideale din punct de vedere juridic – nu confirmă această aserțiune?! În fine, mi se pare evident că unicul titular al „armoariilor statului” nu putea fi decât suveranul legitim al țării.

Să trec însă la următorul fragment: „Autorului nu i-a fost deloc suficientă cantonarea în domeniul heraldicii speculative (s. n.), ci s-a angajat în digresiuni dintre cele mai personale, asupra cărora nu facem efortul să ne oprim”. Dincolo de tonul plin de dispreț – care iese cu ușurință la iveal㠖 m-aș fi așteptat ca dl. Rusu să cunoască mai bine specificul cercetării heraldice. Este știut faptul că, în rândul celorlalte științe auxiliare ale istoriei, heraldica are de-a face în mod particular cu intepretarea simbolurilor (este ceea ce am afirmat și mai sus). Toate teoriile care au „marcat” știința heraldică românească au avut o semnificativă component㠄speculativ㔠(pentru a folosi întocmai formula d-lui Rusu); astfel, originea capului de bour al Moldovei, scutul fasciat al „Regelui Vlahiei”, așa-numita stemă a lui Lațcu Vodă (de pe nasturii descoperiți la Rădăuți), heraldica monetară a domnilor moldo-munteni, așa-numita „stemă a Daciei”, acvila bicefală, scena „Nova Plantatio”, stemele unite etc., toate acestea au fost elaborate pornind de la informații certe, sprijinite însă pe un important număr de supoziții, mai mult sau mai puțin plauzibile. În măsura în care aceste teorii – pe care le-au ilustrat cele mai mari nume ale cercetării heraldice românești – sunt niște speculații și niște „digresiuni dintre cele mai personale”, atunci admit că și studiul meu împărtășește aceleași trăsături.

Dar să citez mai departe: „...ar însemna să fim prea didactici, iar tematica prin care încearcă să se ilustrează (sic.) colegul nostru este doar heraldica. Problematica celei transilvane și maghiare în general, îi este doar acum în proces de învățare (s. n.)...” – magister dixit! Îi mulțumesc d-lui Rusu pentru îndemnul transmis, îndemn cât se poate de „didactic”, care nu poate să vină decât de la autorul unei importante bibliografii de profil. Îl asigur, pe această cale, că nu am considerat niciodată că pregătirea mea heraldică s-a încheiat...

Un ultim cuvânt, în legătură cu o observație pe care dl. Rusu o formulează la nota 4; mi se imputa astfel citarea necorespunzătoare a documentului acordat în 1453 lui Iancu de Hunedoara, aceasta în pofida celor pe care le menționasem în textul meu[34]. Fiind o chestiune ce ține de soliditatea aparatului critic, să-mi fie îngăduit să mă opresc, prin reciprocitate, asupra ilustrației pe care dl. Rusu a anexat-o la materialul său. În primul rând, trebuie să remarc că domnia sa amintește mai multe izvoare care se regăsesc în mod egal în textul meu (prin reproducere sau citare)[35], fără să facă nicio mențiune în acest sens, deci ca și cum eu nu aș fi cunoscut existența acestor izvoare. În al doilea rând, trebuie să menționez, pe marginea aceluiași „dosar heraldic” (după expresia d-lui Rusu), că reproducerea șirului de steme pictate în fresc㠖 în loggia castelului de la Hunedoara – constituie un element pe care l-am avut, la rândul meu, în vedere[36]; constat însă că dl. Rusu a menționat doar opinia cercetătorului Radu Lupescu (fără însă a cita titlul tezei de doctorat a acestuia), dar nu s-a oprit – pro sau contra – asupra celor afirmate de mine. În al treilea rând, m-aș fi așteptat ca imaginile anexate la materialul d-lui Rusu să fie însoțite de cuvenitele precizări referitoare la sursa imaginii, la autorul desenului/fotografiei etc. Sunt uimit să constat că aceste precizări lipsesc, de la un cercetător care – și o spun cu tot regretul de a fi intrat în asemenea detalii! – tocmai a formulat observații, atât pe marginea textului meu (propriu-zis), cât și în privința aparatului critic...

*

M-am plecat în fața dreptului la opinie al d-lui Rusu și am încercat – sine ira et studio – să răspund, punctual, tuturor imputărilor sale (de unde și întinderea prezentului text). Am considerat și consider că cercetarea heraldică are nevoie de puncte de vedere critice, în măsura în care acestea sunt formulate cu dreptate și eleganță:

Faites choix d’un censeur solide et salutaire,

Que la raison conduise et le savoir éclaire...

 (Boileau, l’Art poétique, Chant IV, 71-72).

Cu toate acestea, în lumina celor arătate până acum, nu pot fi de acord cu majoritatea observațiilor formulate de către dl. Rusu. Confuziile (precum invocarea „acvilei muntene” de la începutul textului), atribuirea nefondată a unor afirmații (precum aserțiunea legată de „acvila” lui Iancu de Hunedoara), imputarea cu rea voință a unor afirmații (precum falsa problemă legată de cromatica armelor inițiale ale lui Iancu de Hunedoara), precum și – în fine – diferitele contradicții (precum citarea cahlei cu corb de la Baia), toate acestea constituie surprinzătoare deficiențe ale unui studiu critic...

Lăsând deoparte impresia deloc îndatoritoare pe care lectura materialului d-lui Rusu mi-a lăsat-o, consider totuși că textul domniei sale, precum și prezentul drept la replică, au ilustrat dialogul de idei care trebuie să caracterizeze comunitatea – și așa restrânsă! – a iubitorilor științei și artei blazonului.

În consecință, întrucât am răspuns tuturor obiecțiilor formulate de dl. Rusu, consider subiectul închis.

 

Tudor-Radu Tiron


 

[1] Cunosc argumentația autorului menționat în privința variantelor sub care prenumele „celui dintâi mare Hunedorean” apare în istoriografie (Adrian A. Rusu, Începuturile familiei Hunedoreștilor, în Mediævalia Transilvanica, 2, 1998, nr. 2, p. 211-216). Cu toate acestea, voi continua să utilizez prenumele „Iancu”, pentru a păstra aceeași formă pe care am avut-o în vedere în studiul meu (anterior menționat).

[2] Adrian A. Rusu, Heraldica transilvană a lui Ioan de Hunedoara (text datat 18.09.2007, publicat la adresa de Internet http://www.medievistica.ro/texte/istorie/cercetarea/heraldica/heraldica.htm).

[3] În continuare: O veche stemă a Transilvaniei.

[4] Michel Pastoureau, Traité d'héraldique, Grands manuels Picard, 2003 (4e éd), p. 258.

[5] Istoria Românilor. IV. De la universalitatea creștină către Europa „patriilor”. București, 2001, p. 339 (apud. Adrian A. Rusu, Heraldica transilvană..., nota 1).

[6] Iată formularea exactă a d-lui Rusu: „Problema nu este nouă. O vedem însă stimulată și reluată (s. n.) în anii din urmă. Este vorba despre un material semnat de către Tudor-Radu Tiron...”.

[7] Acest subiect a fost deja aprofundat în articolul mai vechi al lui Aurelian Sacerdoțeanu, Stema lui Dan al II-lea în legătură cu familiile Huniade și Olah, în RM, 5, 1968, nr. 1, p. 5-16.

[8] O veche stemă a Transilvaniei, p. 242.

[9] Ibidem., p. 224 și nota 9.

[10] Sándor Imre, Kolozsvár czímeres emlékei, în Genealogiai füzetek, nr. 11/1913, p. 4-7.

[11] Tudor-Radu Tiron, Sfârșit și început de ev heraldic. Studiu de caz: o stemă de la biserica din Biertan, comunicare susținută în cadrul Colocviului Național „Palate, castele și cetăți din Transilvania”, Muzeul Țării Făgărașului, 29 august 2003.

[12] Victor Adrian, Biserica Neagră din Brașov, Editura Meridiane, București, 1968, p. 18.

[13] O veche stemă a Transilvaniei, p. 226.

[14] Ibidem, p. 226-227.

[15] Ibidem, p. 227-228.

[16] Ibidem, p. 229.

[17] „Urmărind logica heraldistului, ar trebui să credem c㠄perfizi heraldiști” de curte l-au privat de mândrul rege umanist de un însemn mai demn și mai nobil, pentru a continua să se afișeze cu o rudă a ciorii…”

[18] O veche stemă a Transilvaniei, p. 242-244.

[19] Ibidem, notele 20, 70, 79, 81.

[20] Este vorba de scutul cu un corb văzut din față, în poziția consacrată a acvilei heraldice, de pe peretele aripii de nord a castelului de la Hunedoara – ibidem, p. 242 și fig. 18.

[21] Menționez astfel sigiliul guvernatorului Mihail Szilágyi (+1460), cumnatul lui Iancu de Hunedoara – cf. *** Magyarország mûemlékei (ed. Báró Forstner Gyula), vol. IV, Editura Franklin, Budapesta, 1915, pl. XIII. În exemplul menționat, scutul cu armele familiei Szilágyi de Horogszeg este așezat pe pieptul corbului cu inel în cioc al Hunedoreștilor. Întăresc faptul că, în heraldică, acvila constituie exemplul „clasic” de suport unic al unui scut. În cazul sigiliului sus-menționat, reprezentarea corbului în vedere frontală și cu aripile desfăcute constituie încă un argument în privința caracteristicilor acviline ale corbului lui Iancu de Hunedoara.

[22] Constantin Reichenauer von Reichenau, Géza von Csergheö, Oscar von Bárczay, Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch (...) Der Adel von Siebenbürgen, Nürnberg, Verlag von Bauer und Rapse, 1898 (reprint, Bauer & Raspe, Neustadt an der Aisch, 1984), p. 267 și pl. 198, fig. 8, respectiv Jean N. Mănescu, Das Osvaldussymbol in der Wappentierwelt Osteuropas, în „Genealogica & Heraldica”, Helsinki, 1984, p. 416.

[23] Astfel, heraldiștii maghiari care au stabilit stema (ante-1918), a comitatului Hunedoara au avut în vedere un scut de azur, cu un corb negru așezat pe o ramură de stejar naturală, ținând în cioc un inel de aur cu diamant. Stema se bazează pe un sigiliu din 1490 al aceluiași comitat, inspirat de stema „primar㔠a lui Iancu, dar culorile au fost stabilite prin deducție, probabil în urma analizei cromaticii cartierelor I și IV din stema acordată la 1453 (cf. Hoppál Dezső, A történelmi Magyarország vármegyéinek címerei (Istoria stemelor comitatelor Ungariei), Cartographia Kft., Budapest, 2001, p. 68-69). În același sens menționez și stabilirea, de către Comisia Consultativă Heraldică, a stemei jud. Hunedoara de după Marea Unire; niciunul dintre membrii Comisiei nu a pus sub semnul întrebării cromatica deja „încetățenit㔠a acestei steme, care a fost doar redesenată (cf. Maria Dogaru, Din heraldica României, Editura JIF, București, 1994, p. 121 și fig. 203).

[24] „Localnicii trebuiau să afișeze însemnele celui care îi patrona, nu ai vreunui misterios alt personaj; nici vorbă să-și fi permis inovarea (subtilă, ascunsă) sau pervertirea simbolurilor” (s. n.).

[25] O veche stemă a Transilvaniei, p. 241-242

[26] Paraschiva-Victoria Batariuc, Cahle cu elemente heraldice descoperite la Baia, în HERB – Revista Română de Heraldică”, 1 (6), 1999, 1-2, p. 93.

[27] Adrian A. Rusu, Ștefan cel Mare și Transilvania. Un inventar critic, date nevalorificate și interpretări noi, în Analele Putnei, 1, 2005, 2, p. 117.

[28] Paraschiva-Victoria Batariuc, op. cit., p. 89, p. 96 (fig. 1 – 1, 2).

[29] Amintesc scutul cu corb, respectiv scutul cu leu ținând o coroană, de pe chenarul unei pagini din lucrarea lui Leon Battista Alberti, De re aedificatoria (Modena, Biblioteca Estense Universitaria, Cod. Lat. 419, f. 1r), manuscris executat între 1485-1490, la comanda regelui Matia – cf. *** A holló jegyében: fejezetek a corvinák történetéből, Editura Corvina, 2004, s. l., p. 103. Amintesc și scutul cu leul ținând o coroană, din chenarul unei compoziții cuprinzând întregul „patrimoniu heraldic” al regelui Matia, după o gravură colorată din ediția de la Augsburg a lucrării lui Ioan Thuróczy, Chronica Hungarorum (1488) – cf. Keőpeczi Sebéstyen Jószef, A brassai fekete Templom Matyás-Kori cimerei, Cluj, 1927, p. 7.

[30] Adrian A. Rusu, Ștefan cel Mare și Transilvania..., p. 117, nota 127.

[31] O veche stemă a Transilvaniei, p. 228 și nota 28.

[32] Sigismund Jakó, Sigilografia cu referire la Transilvania, în DIR, introducere vol. II, 1956, p. 598: „În ceea ce privește reprezentările de pe peceți (s. a.), pe pecețile voievozilor Transilvaniei se găsește, gravat, în general, blazonul lor familial (s. a.) (...). Dar până la sfârșitul secolului al XIV-lea, mulți dintre ei (s. n.) au urmat obiceiul magnaților purtători de demnități înalte, care combinau pe tiparele peceților, ca semn de autoritate, blazoanele lor familiale cu un detaliu din stema regatului (s. n.). De exemplu, în câmpul rotund, fără scut, al peceții din 1336 a voievodului Toma Szécsényi din neamul Kacsics (1322-1342), se observă emblema strămoșească a neamului: leul, peste care se suprapune o stemă completă cu scut, pe care figurează fâșii împrumutate din stema regatului (= fascii, n. n.) și egreta de pene de păun din podoaba de coif, adoptată din aceeași stemă. În schimb, pe pecetea din 1304 a voievodului Laurențiu din neamul Vigman, blazonul familial lipsește cu desăvârșire și pe scutul care umple câmpul imaginii sunt reprezentate fâșii și podoaba de coif, deci elementele amintite din stema regatului (s. n.)”

[33] Szentpétery Imre, Hédervári Imre 1447-iki felmentő levele, în „Turul”, 1902/4 (planșă anexă).

[34] O veche stemă a Transilvaniei, p. 242 și nota 73.

[35] Foto 1 din textul d-lui Rusu apare reprodusă în textul meu la fig. 1; foto 2 apare reprodusă în textul meu la fig. 5; foto 5 apare menționată în textul meu la nota 16; foto 11 apare menționată în textul meu la nota 74; foto 13 apare reprodusă în textul meu la fig. 6; foto 14 apare menționată și descrisă în textul meu la nota 28.

[36] O veche stemă a Transilvaniei, nota 77.

 


 

Heraldica hunedoreană și transilvăneană

(în jurul corbului și acvilei)

 


 

Inspirat citatul din Pastoureau… Este totuși o diferență în a invoca un „façon de faire” și de a-l plămădi din glie mocirloasă, pericarpatică! Nu este nici o referință directă la preopinentul meu… Aș dori să se constate că, dincolo de vehemența discuției pe care am inițiat-o, d-l Tudor nu se poate plânge de vreun atac explicit la propria sa persoană. Nici imputarea „relei voințe” nu cred că e dreaptă. Numai dacă a pune pasiune în ceea ce încerci să combați, cade rău celui cu care nu ești de acord. Încă nu prea avem antrenamentul opiniilor confruntate.

Sunt în măsură să precizez, cel puțin în ceea ce mă privește, că nu aș putea să mă plimb nonșalant în intervale mai mari de câteva sute de ani, care nu mai aparțin Evului Mediu, fără riscul de a comite gafe (de pild㠄sufocări”), stângăcii, „erori de calibru” și „digresiuni personale”. Nici dacă ar fi vorba despre urmărirea cu multă acribie a unui obiect de cultură material㠖 de pildă, un sfeșnic -, nu aș putea susține că îl înțeleg corect din secolul al XV-lea până în cel de-al XVIII-lea, de la Oradea până la Constanța(!). Chiar și numai din acest motiv, pot sa mă îndoiesc că alții o pot face cu egală competență. Dar, poate că în heraldică este altfel, iar background-ul istoric este mai puțin important sau relevant. În același timp, niciodată nu voi pretinde să acced în această onorabilă breaslă specială. Țin doar la profesiunea mea de medievist și așa mi se pare firesc să intrăm permanent în dialog.

Să ne reamintim că totul a plecat de la un aranjament sugerat de o temă, și anume, că stema Transilvaniei ar fi legată de heraldica Hunedoreștilor. În esență, o asemenea relaționare am contestat anterior, lucru pe care-l susțin în continuare cu tărie. Aceasta este miza discuției noastre, dincolo de felul în care m-am exprimat.

La poziția mea pot să mai adaug și că alți heraldiști, ceva mai versați și foarte interesați în subiect, care țin de istoriografia maghiară, nu s-au lansat în nici o întreprindere asemănătoare. Deși, înainte de anul 1918, aceștia ar fi avut suficiente motive „patriotice” să caute raportări similare. Dar, după știrea mea, nu au făcut-o și nici nu au încurajat-o la diletanții care se doreau acceptați în familia istoricilor de profesie. Pe atunci, jocurile interpretative au conținut binomul corbul de Hunedoara – acvila Țării Românești. Dar subiectul s-a frământat copios, fără a produce încheieri categorice.

La final, nu ar trebui să mai credem că de la corbul hunedoresc s-a ajuns la acvila din stema Transilvaniei. Nici d-l Tiron nu mai conduce teza către alte argumentări, parcă sugerându-mi că nu mai crede în ea. În final, acesta a fost rezultatul care contează. Așadar, au rămas numai detalii, o mulțime.

Termenii subiectului provin dintr-un domeniu care nu este foarte familiar heraldiștilor contemporani. Anume, este vorba nu neapărat despre mesajele componentelor heraldice, ci despre reprezentările artistice contemporane; care numai „à la carte” nu au fost!

Nu aș dori să continui în a vâna formulări sau în a replica față de felul în care sunt ele înțelese. De aceea, pentru cei care ar dori să urmărească dezbaterea voi face câteva grupaje mai importante.  

Problema heraldicii de pe monumentele istorice medievale. Mai ales din secolul al XIV-lea, adică de atunci când Angevinii au popularizat la maximum folosirea acestei mode occidentale, însemnele de proprietate au început să fie afișate. Iar, heraldica a ușurat individualizarea siglelor de proprietate care existaseră înaintea formelor de pe scuturi. Rostul decorativ s-a impregnat automat. Deci, ce produse discutăm? Ale unor profesioniști într-ale heraldicii (absolut anonimi/inexistenți în lumea noastră geo-politică) ori ale unor creatori plastici (mult mai bine conexați expresiilor formale, decât esențelor)?

Stăpânii laici ai monumentelor religioase au purtat numele de patroni (echivalenți ai ctitorilor din lumea de inspirație bizantină) și au avut aceleași obiceiuri în a-și marca investițiile ca și la monumentele laice. Regulile legate de prezența unor însemne au fost mereu aceleași:

-    Însemnele regale și ale marilor baroni ecleziastici erau obligatorii la construcții ridicate pe domeniile lor sau pe autonomii administrative direct legate de ei. În cel de-al doilea caz este vorba despre toate orașele cu privilegii, sași și secui; la alte monumente, însemnele au fost determinate de voința stăpânului local. Cum printre cetăți avem doar câteva cazuri (în Transilvania, evident, doar Hunedoara), ca urmare a stării de ruină a obiectivelor, discuția ajunge să fie posibilă aproape numai în dreptul bisericilor. Dacă stăpânul nu dorea să-și marcheze contribuția, însemnele heraldice nu se postau. A fost mereu o contradicție între necesitatea păstrării anonimatului gestului de pietate (smerenia) și orgoliul afișării aceluiași act de ctitorire.

-    După moartea primului ctitor, fie el rege sau nobil, urmașii procedau selectiv. Dacă existau urmași direcți ai întemeietorului, însemnele erau conservate. Dacă nu, cel mai des erau înlăturate; din fidelitate/respect față de noul personaj-patron care deținea alte mărci heraldice. Procedura era mai dificilă în cazul pietrelor încorporate în lucrări arhitectonice (portaluri, chei de boltă, console etc.). Dacă se opera ceva pe ele, atunci se produceau martelări de reliefuri. Tocmai pentru a evita astfel de intervenții dificile, ce puteau fi cu totul nerecomandabile pentru statica clădirilor, se foloseau scuturi heraldice lise, care se puteau repicta, automat sau la o cerere expresă a unui nou patron. Prin urmare, ar trebui să fim foarte precauți și să nu considerăm drept unice și absolute însemnele care ne stau astăzi la-ndemână.

Rigoarea detaliilor heraldice. Nu se poate constata nici un fel de rigorism în utilizările heraldice medievale din această zonă a Europei. Adesea un însemn a devenit doar un simplu pretext, asumat de frate în opoziție cu fratele, de fiu, în opoziție cu tatăl. Pe lângă acest aspect, a mai intervenit și o doză de libertate a artiștilor creatori. Evoluțiile au ajuns până acolo încât „miezul” heraldic și-a metamorfozat veșmântul, și cazul cel mai evident este la castelul Hunedoarei. Dar același „miez” de care scriem a rămas veșnic un corb (mai suplu, mai naiv, mai echilibrat, mai aerofil, mai rustic) și nu s-a transformat din acvilă! La fel, la Báthorești, de pildă, colții au rămas, deși au fost pe rând triunghiuri, colți de mistreț ori de balaur. Și revin iarăși la paradoxul considerat unic, al corbului hunedorean. Mai întâi și mai des, pare – după opinia d-lui Tiron, că este mai avântat, mai dispus la zbor; în vremea lui Matia, el se „cumințește”, mai frecvent, și-și adună aripile! Dar, ardelenii, nemulțumiți, îl regretă pe cel cu aripile deschise și se răzbună pe regele cel prea pașnic/îngăduitor/neglijent, punând o pasăre mai viguroasă pe stema provinciei! E corect un asemenea scenariu? 

Apoi, cât de ușor se sculptează în piatră un inel în cioc de corb? Cât de repede poate dispărea culoarea inițială de pe piatră (mereu a existat așa ceva, pe majoritatea elementelor profilate gotice), respectiv cea care urma să asigure complementaritatea elementului central sculptat (în acest caz, stea și lună)? Cu astfel de observații, exegeții ar trebui să-și tempereze toate discuțiile legate de utilizarea temporală sau geografică a însemnelor care s-au lăsat filtrate de către timp (șterse, ciobite sau mutilate, „reparate”, „metamorfozate”/ „înfrumusețate”). Străduindu-ne, ne putem întrece în a descoperi asociații/filiații în toate direcțiile, timpurile și materialele. Pe baza unor înrudiri formale (ori numai suspectări de asemănări formale), heraldica nu ar trebui să caute nici rude mai convenabile, nici origini foarte îndepărtate. Sau munca heraldistului este o digresiune fără limite?

Cahlele de la Baia. De ce le socotesc anterioare vremii lui Matia? Pentru că:

1. Indiferent de contextul concret de descoperire:

- tiparele pot fi mai vechi de intervalul dat de către arheologii descoperitori; ei au datat casa (1467-1476) și nu (explicit și în detaliu) conținutul ei (nu este același lucru!);

- piese disparate (cahle individuale) se refolosesc frecvent în sobe mai noi, adesea la intervale de timp mai lungi decât cele socotite a fi ale sobelor însăși (20-30 de ani).

2. Pe cahlele de la Baia sunt figurate, separat, corbul și leul rampant cu coroana în labă. Nici una dintre reprezentări nu este stemă regală, fie pentru că aceasta nu mai apărea decât numai combinată, fie pentru că era însoțită/surmontată de câte o coroană regală. În același timp, nu avem nici un temei să credem că soba ar fi avut o întreagă friză cu însemne heraldice complementare, care să fi recompus măcar o parte din complexitatea blazonului regal.

Să ne gândim puțin la istoria sobei cu documente heraldice. Baia a fost distrusă de oștenii transilvano-maramureșeni-unguri ai regelui Matia la sfârșitul anului 1467. Deci, după incendierea casei respective, un orășean oarecare a avut marele tupeu de a-și (re)face sobă cu ornamentele de identificare ale dușmanului Moldovei, responsabilul principal al propriei sale nenorociri?

Însemnele heraldice ale voievozilor Transilvaniei. Elementele pe care voievozii Transilvaniei le-ar fi procurat din stema regatului aparțineau, după cum susține și Sigismund Jakó, chiar lor personal, nu provinciei. Cu alte cuvinte erau elemente care se puteau lega de toate marile demnități pe care le deținuseră în regat, înainte ori după funcția voievodală. Invers, un transilvănean în cazul nostru, proaspăt îmbogățitul Ioan de Hunedoara, a afișat creațiile heraldice ale artiștilor aflați în slujba sa în toate zările regatului, în cetăți, în orașe și biserici. Ar merita deci să vedem dacă nu cumva, în Slovacia ori Croația, corbul cel năstrușnic nu o fi lăsat vreun erede.

Mai apoi, cum s-a mai spus, erau doar adopții (sau concesii? – nimeni nu știe exact) personale, nu ale provinciei transilvane. Nu este deloc întâmplător că, în sinteza creată în vremea principatului, în emblema teritoriului proaspăt individualizat juridic nu au intrat  componente din stema Ungariei, nici măcar din acelea ale familiei Zapolyai care era întemeietoarea noului stat. Stările privilegiate și-au impus, fiecare, emblema, iar casa domnitoare a adăugat un timbru mobil.

De ce trebuie forțată nota într-atât încât desenul unor fascii de pe scut să fie obligatoriu doar cele alb-roșii din scutul Ungariei? Mai pot adăuga și o altă situație pe care preopinentul meu ar trebuie să o înregistreze: a existat un număr de „oameni noi” care a acces la funcții fără să fi avut vreodată vreun blazon elaborat (poate doar simple inele cu câteva linii/litere fără prea mare mesaj simbolic ori elaborare formală, substituind amprenta digitală din epoca modernă). „Reparația” se făcea atunci rapid, cu orice se afla la îndemână ori făcea parte din inspirația/lipsa de fantezie a celui care avea nevoie de o marcă de pus pe/în ceară.

D-l Tiron nu înțelege, se pare, cât de excepțională a fost poziția lui Ioan de Hunedoara. A fost primul ins din afara vreunei case domnitoare care a primit de iure drepturi comparabile cu cele ale unui rege. Dacă s-au observat două sigilii în dreptul unui act este pentru că, toți suveranii aveau sigilii multiple (chiar desemnate: minor și maior). În actul pe care îl invocă în discuție, de la 1447, se aplicase pecetea socotită a regelui lipsă (pentru că o pecete a „regatului Ungariei” nu exista!), alături de aceea a guvernatorului. Dublarea nu era o inovație. Dar, de aici, până la a socoti că a avut puterea de a inspira, peste câteva zeci de ani, o emblemă provincială, nu este prea mult?

„Iubirea” transilvănenilor față de casa Hunedoreștilor numai semne exterioare nu a avut. Regele Matia a avut de înfruntat cu câteva luni înainte de Baia o cruntă revoltă militară a localnicilor; pe care a înecat-o în sânge, cu ferocitate de turc, mai apoi dându-i la gâde sau exilându-i, deopotrivă, pe nobilii locali și pe sași. Iar după moartea regelui supranumit „cel drept” nici un transilvan nu a pierit luptându-se ca bastardul său (Ioan Corvin, botezat așa ca pe bunicul său, nu „Iancu al II-lea” Corvin de Hunedoara) să devină rege. Deci, corbul acvilin nu a fost nici pe departe atât de agreat încât să aibă șansa unei cariere heraldice de decenii în afara petecului de țară din care ieșise și își făcuse cuib de veșnică amintire (comitatul Hunedoara).

O mică problemă tehnică. Ilustrația folosită în primul meu material se împarte în două categorii: una într-atât de veche și comună, încât nu are nevoie de vreo citare, respectiv de utilizarea drepturilor de autor; cea nouă îmi aparține pe de-antregul. În plus, site-ul specifică că ilustrația publicată îi aparține prin concesiunea drepturilor de autor.

 

Dacă d-l Tudor R. Tiron dorește să continue acest dialog, i-aș propune mutarea sa pe Forum-ul Medievisticii. El va deveni mai operativ și deschis și altor cititori care ar avea ceva de adăugat.

 

Adrian Andrei Rusu